główna zawartość strony

50-lecie Pożycia Małżeńskiego

Serdecznie zachęcam wszystkie pary małżeńskie, które w 2022 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów - 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz te, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych (a nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie), do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krośniewicach. Zgłoszenia jubilatów należy dokonywać osobiście lub przez osoby bliskie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią szczególne wyrazy uznania za trwałość więzi małżeńskich osób, które przeżyły wspólnie 50 lat.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do składania wniosków o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

BURMISTRZ KROŚNIEWIC,
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 11 stycznia 2022 r.