główna zawartość strony

52 rocznica śmierci gen. Władysława Andersa

W Gminie Krośniewice trwają uroczystości związane z 52. rocznicą śmierci gen. Władysława Andersa. Tradycyjnie, jak co roku, Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman wraz z przedstawicielami placówek kulturalnych i oświatowych z terenu naszej gminy złożyła kwiaty w miejscach związanych z Generałem Andersem. Hołd naszemu rodakowi złożyli także przedstawiciele Powiatu Kutnowskiego w osobach Tomasza Marciniaka - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Tomasza Walczewskiego - Członka Zarządu Powiatu.

- Serdecznie dziękuję młodzieży szkolnej z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej w Nowem, która towarzyszyła nam w dniu tak ważnym dla naszej społeczności. Kultywowanie pamięci o bohaterze związanym z Krośniewicami oraz ze szkołą, której patronem jest gen. Wł. Andersa, to godna podziwu postawa patriotyczna. Należy te wartości przekazywać młodemu pokoleniu - powiedziała Katarzyna Erdman.

Podziękowania od Burmistrz Katarzyny Erdman oraz Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Urbańskiego kierowane są także do:

  • Przedstawicieli Powiatu Kutnowskiego, Pana Tomasza Walczewskiego oraz Tomasza Marciniaka,
  • Dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego pani Kseni Stasiak,
  • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem pani Grażyny Sochackiej,
  • Dyrektora GCKSiR w Krośniewicach pani Małgorzaty Przygodzkiej,
  • Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. Wł. Andersa w Krośniewicach.
  • oraz pozostałych uczestników uroczystości.