główna zawartość strony

Boże Narodzenie 2021

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu życzenia
przeżywania tego czasu w zdrowiu,
radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.


 

Niech nadchodzący 2022 rok
będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

 

Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
wraz z pracownikami UM
i jednostek organizacyjnych

Krzysztof Urbański
Zastępca Burmistrza Krośniewic

Sławomir Kępisty
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi, Sołtysami
i Przewodniczącymi
Zarządów Osiedli

Krośniewice,
24 grudnia 2021 r.