główna zawartość strony

"Czyste Powietrze" - spotkanie w dniu 25.03.2022 r.

Zapraszam mieszkańców Gminy Krośniewice na kolejne spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się dnia 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali Ośrodka Kultury OSPa, ul. Targowa 15, 99-340 Krośniewice.

 

W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych, m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman