główna zawartość strony

Informacja Burmistrza Krośniewic - Przedłużony termin naboru wniosków!

Szanowni Państwo,

Przedłużamy termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponownie zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą nr LXVIII/402/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 lutego 2023 r, oraz Zarządzeniem nr 27. 2023 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 marca 2023 r.

Termin składania wniosków od 13 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: (24) 252-30-24