główna zawartość strony

Informacja dot. odśnieżania dróg gminnych i ulic

W związku z aktualną sytuacją pogodową,
wszelkie sprawy dotyczące odśnieżania dróg gminnych i ulic
prosimy kierować do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośniewicach:
tel. 24 252 31 43 / 984 786 111