główna zawartość strony

Komunikat w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną informuję, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od dnia 25 stycznia 20222 r. zmianie ulegnie organizacja pracy Urzędu.

1. W celu realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7:30 do 14:30, w środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki godzinach od 7.30 do 13.00 w następujących sprawach:

 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • rejestracji stanu cywilnego;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych.

 

2. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Krośniewice zaleca się:

 • korzystanie z platformy ePUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP);
 • korzystanie z drogi korespondencyjnej;
 • korzystanie z adresu e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl;
 • W sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu mogą zostać poproszeni o podejście do oznaczonego punktu na parterze Urzędu celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.

 

3. Kasa Urzędu wstrzymuje obsługę interesantów. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

 • Łódzki Bank Spółdzielczy
 • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010;
 • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

 

4. W celu zachowania ciągłości funkcjonowania Urzędu, obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję. Skrzynka opróżniana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Data wpływu będzie równoznaczna z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.