główna zawartość strony

Konkurs plastyczny - kartka wielkanocna

PRZYPOMINAMY: TERMIN NA ZŁOŻENIE PRAC KONKURSOWYCH TO
22.03.2022 r. godz. 14:00

Burmistrz Krośniewic wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach organizują konkurs plastyczny, którego przedmiotem jest stworzenie projektu kartki wielkanocnej zgodnej z zasadami Regulaminu i służące promocji zdrowego stylu życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Konkurs profilaktyczny adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (klas I-VIII) działających na terenie Gminy Krośniewice.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – dzieci przedszkolne,
  • II kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
  • III kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie.

W przypadku kategorii najmłodszych (przedszkolaki) prace mogą mieć charakter rodzinny, uczestnicy pozostałych kategorii (klasy I – III oraz klasy IV-VIII) zobowiązani są do wykonania prac samodzielnie.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Kartki powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą placówki, nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego oraz oświadczeniem, który stanowi załącznik do regulaminu.

Prace konkursowe należy składać wraz z oświadczeniem w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5) w pokoju nr 1, do 22 marca 2022 roku do godziny 14.00.

Jury konkursu wybierze trzy prace wykonane przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej, które po wydrukowaniu będą wysłane do partnerów i kontrahentów Gminy Krośniewice.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl, o wręczeniu nagród Organizator poinformuje telefonicznie.

 

 

(Data oryginalna: 13:22 11-3-2022)