główna zawartość strony

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii

Informujemy o planowanym spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dot. Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii

Termin spotkania: 28.09.2022 r.
Godz.: 16:00 - 18:00

Miejsce spotkania: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

Program:

  • Rozpoczęcie spotkania, omówienie kwestii organizacyjnych,
  • Omówienie założeń działalności LGD OZE,
  • Wprowadzenie i omówienie podstawowych założeń Planu Wspólnej Polityki Rolnej założeń działalności LGD OZE,
  • Analiza SWOT - dyskusja na temat mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru działania danej gminy w tym LGD OZE,
  • Dyskusja / burza mózgów w sprawie zdefiniowania potrzeb i problemów, omówienie pomysłów inwestycyjnych / projektów miękkich.
  • Dyskusja na temat oczekiwań lokalnej społeczności celem wyznaczenia kierunków rozwoju / celów strategicznych / działań Lokalnej Strategii Rozwoju