główna zawartość strony

[MGOPS] Ankieta - nowe usługi społeczne

[ANKIETA W ZAŁĄCZENIU]

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowania „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności gminy Krośniewice w zakresie usług społecznych na lata 2021-2025”. Aby dokument zawierał element konsultacji społecznych niezbędnym jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców Gminy Krośniewice. Z uwagi na pandemię nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji bezpośrednich w formie spotkań i dyskusji z mieszkańcami.

Wypełnione ankiety można wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach, przekazać pocztą tradycyjną czy też w formie skanu za pośrednictwem emaila na adres: Otwiera program do wysyłania emailimgops@krosniewice.pl.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety gdyż Państwa głos jest istotny w kształtowaniu rozwoju usług społecznych na terenie naszej gminy.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazywanie ankiet do dnia 03.12.2020 r.