główna zawartość strony

Modernizacja/przebudowa odcinka drogi w Szubsku Towarzystwie

Gmina Krośniewice realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice”.

Na to zadanie nasza Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 276.630,00 zł‼

Informacje dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej Gminy Krośniewice:Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [LINK].

W związku z realizacją zadania:

 • W dniu 16.08.2021 r. Burmistrz Krośniewic zawarł Umowę Nr 6/ZP/2021 pomiędzy Gminą Krośniewice, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie na modernizację/przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo. Umowa została zawarta na kwotę 685 387,92 zł, a termin jej realizacji to cztery tygodnie.
 • W dniu 30.06.2021 r. Burmistrz Krośniewic zawarł Umowę Nr 85/RR/2021 pomiędzy Gminą Krośniewice, a Województwem Łódzkim o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na ww. drogę. Kwota dotacji wynosi 276 630,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi gminnej o następujących parametrach:

 • Długość nawierzchni asfaltowej – 0,93 km
 • Szerokość:

  • Jezdnia – 3,5 m
  • Mijanka – 5,0 m
  • Poszerzenia na łukach – do 6,4 m
  • Pobocza – 2 x 0,75 m

 • Zjazdy:
  • Do posesji - nawierzchnia bitumiczna
  • Do pól - kruszywo łamane
 • Prędkość projektowa – 40 km/h
 • Oznakowanie drogi wg Projektu stałej organizacji ruchu drogowego

 

Koszty realizacji zadania:

Koszty całkowite
(w tym dokumentacja projektowa,
roboty budowlane,nadzór inwestorski):
711 260,50 zł
Dofinansowanie:276 630,00 zł
Udział własny:434 630,50 zł