główna zawartość strony

Rekrutacja do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2023 r.
do 21 marca 2023 r.
od 17 kwietnia 2023 r.
do 26 kwietnia 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 1082 z późn. zm.)
od 22 marca 2023 r.
do 24 marca 2023 r.
od 27 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 marca 2023 r.
4 maja 2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 28 marca 2023 r.
do 31marca 2023 r.
od 5 maja 2023 r.
do 8 maja 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
3 kwietnia 2023 r.
10 maja 2023 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca 2023 r.
do 21 marca 2023 r.
od 17 kwietnia 2023 r.
do 26 kwietnia 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 1082 z późn. zm.)
od 22 marca 2023 r.
do 24 marca 2023 r.
od 27 kwietnia 2023 r.
do 28 kwietnia 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 marca 2023 r.
4 maja 2023 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 28 marca 2023 r.
do 31marca 2023 r.
od 5 maja 2023 r.
do 8 maja 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
3 kwietnia 2023 r.
10 maja 2023 r.