główna zawartość strony

Herb Krośniewic Ochrona i promocja zdrowia - nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,
Herb Krośniewice Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja...

NGO - konkursy | 17.05.2022

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie73.2022 z dnia 13 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022...

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Otwarty konkurs ofert

NGO - konkursy | 16.02.2018

W dniu 15 lutego 2018 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 22/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w...

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert