główna zawartość strony

Tablica Sołectwo na plus 2022


Wartość projektu

Wartość całkowita 12 000,00 złotych, wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu