główna zawartość strony

1


Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.


Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 
  2. Poprawienie wjazdu