główna zawartość strony

Herb Krośniewice Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2021

Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie...

NGO - informacje | 18.03.2021

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 26.2021 r. z dnia 17 marca 2021 r. określił podmioty, które...

Czytaj więcej ... Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2021
Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Herb Krośniewic Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok