główna zawartość strony

Herb Krośniewic Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji

Program współpracy Gminy Krośniewice z...

NGO - informacje | 01.02.2023

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z...

Czytaj więcej ... Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji
herb krośniewic Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n
Krośniewice Herb Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Herb Krośniewic Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - konsultacje w przedmiocie projektu Programu

Program współpracy Gminy Krośniewice z...

NGO - informacje | 10.11.2022

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 162.2022 z dnia 25 października 2022 r.  zarządził...

Czytaj więcej ... Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - konsultacje w przedmiocie projektu Programu