główna zawartość strony

Herb Krośniewic Ochrona i promocja zdrowia -protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty

Ochrona i promocja zdrowia -protokół z...

NGO - informacje | 09.06.2022

Krośniewice, 7 czerwca 2022 r.

OKS.524.3.2022

Protokół
z naboru kandydatów na członków Komisji...

Czytaj więcej ... Ochrona i promocja zdrowia -protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
Herb Krośniewic Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022
Herb Krośniewic Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
herb Krośniewic Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i promocji zdrowia