główna zawartość strony

herb Krośniewic Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i promocji zdrowia
herb Krośniewic Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
herb Krośniewic Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia
Treść zarządzenia Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór...

NGO - konkursy | 21.01.2021

10 lutego 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięć w...

Czytaj więcej ... Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku