główna zawartość strony

Bezpłatna rehabilitacja dla rolników

Rolniku!
Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

  • w Szklarskiej Porębie,
  • w Iwoniczu Zdroju,
  • w Horyńcu Zdroju
  • w Kołobrzegu,
  • w Jedlcu,
  • w Świnoujściu. 

 

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji. 

 

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

 

Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

 

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowejOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie www.krus.gov.pl lub pod numerem telefonu: (43) 824 14 18.