główna zawartość strony

Rada Miejska

LP. Nazwisko Funkcja
1.

Andrzej Bonawenturczak

radny
2.

Magdalena Suska

radny
3.

Andrzej Konwerski

radny

4.

Jadwiga Piotrowska

radny

5.

Mariola Łukomska

radny

6.

Anna  Chmielecka

Wiceprzewodniczący Rady

7.

Beata  Czerwińska radny

8.

Sławomir Kępisty

Przewodniczący Rady

9.

Marek Krysiak

radny

10.

Wojciech Koczaski

Wiceprzewodniczący Rady

11.

Ewa Stolarczyk

radny

12.

Krzysztof Trzeciak

radny

13.

Adam Nowicki

radny
14. Mieczysław Król radny
Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Konwerski Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Adam Nowicki Członek
4. Magdalena Suska Członek
5. Marek Smolczewski Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Krysiak Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Beata Czerwińska Członek
kalendarz XIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 25.10.2019

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w...

Czytaj więcej ... XIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
sesja XII Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

Ogłoszenia | 24.09.2019

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice...

Czytaj więcej ... XII Sesja Rady Miejskiej
Sesja XI Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

Ogłoszenia | 08.08.2019

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

XI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz...

Czytaj więcej ... XI Sesja Rady Miejskiej
Kalendarz X Sesja Rady Miejskiej