główna zawartość strony

Rada Miejska

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Kępisty Sławomir Przewodniczący Rady
2. Chmielecka Anna Wiceprzewodniczący Rady
3. Czerwińska Beata Grażyna Wiceprzewodniczący Rady
4. Górnik Paweł radny
5. Kacprowicz Jan radny
6. Koczaski Wojciech radny
7. Konwerski Andrzej radny
8. Król Mieczysław radny
9. Krysiak Marek radny
10. Piotrowska Jadwiga radny
11. Smolczewski Marek radny
12. Stolarczyk Ewa radny
13. Walczewski Tomasz Marek radny
14. Wiśniewski Gracjan radny
15. Wolniewski Wojciech Andrzej radny
Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Smolczewski przewodniczący komisji
2. Jan Kacprowicz zastępca przewodniczącego
3. Andrzej Konwerski członek komisji
4. Marek Krysiak członek komisji
5. Wojciech Wolniewski członek komisji
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska przewodnicząca komisji
2. Anna Chmielecka zastępca przewodniczącej
3. Wojciech Koczaski członek komisji
4. Tomasz Walczewski członek komisji
5. Gracjan Wiśniewski członek komisji
6. Mieczysław Król członek komisji
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Paweł Górnik przewodniczący komisji
2. Gracjan Wiśniewski zastępca przewodniczącego
3. Beata Czerwińska członek komisji
4. Ewa Stolarczyk członek komisji
5. Wojciech Wolniewski członek komisji

XVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Sesje Rady Miejskiej | 25.03.2016

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach, odbędą się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 900 w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej)  z następującym...

Czytaj więcej ... XVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Urząd Miejski | 26.02.2016

XVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) na dzień 29 lutego...

Czytaj więcej ... XVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Sesje Rady Miejskiej | 24.11.2015

XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) na dzień 30 listopada 2015 r. o...

Czytaj więcej ... XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach