główna zawartość strony

Rada Miejska

LP. Nazwisko Funkcja
1.

Marek  Smolczewski

radny
2.

Andrzej Bonawenturczak

radny
3.

Magdalena Suska

radny
4.

Andrzej Konwerski

radny

5.

Jadwiga Piotrowska

radny

6.

Mariola Łukomska

radny

7.

Anna  Chmielecka

Wiceprzewodniczący Rady

8.

Beata  Czerwińska radny

9.

Sławomir Kępisty

Przewodniczący Rady

10.

Marek Krysiak

radny

11.

Wojciech Koczaski

Wiceprzewodniczący Rady

12.

Ewa Stolarczyk

radny

13.

Krzysztof Trzeciak

radny

14.

Adam Nowicki

radny
15. Mieczysław Król radny
Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Konwerski Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Adam Nowicki Członek
4. Magdalena Suska Członek
5. Marek Smolczewski Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Krysiak Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Beata Czerwińska Członek