główna zawartość strony

Rada Miejska

LP. Nazwisko Funkcja
1.

Andrzej Bonawenturczak

Radny
2.

Magdalena Suska

Radny
3.

Andrzej Konwerski

Radny

4.

Jadwiga Piotrowska

Radny

5.

Mariola Łukomska

Radny

6.

Anna  Chmielecka

Wiceprzewodniczący Rady

7.

Beata  Czerwińska Radny

8.

Sławomir Kępisty

Przewodniczący Rady

9.

Marek Krysiak

Radny

10.

Wojciech Koczaski

Wiceprzewodniczący Rady

11.

Ewa Stolarczyk

Radny

12.

Krzysztof Trzeciak

Radny

13.

Adam Nowicki

Radny

14.

Mieczysław Król

Radny

15.

Irena Cieślińska

Radny

Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Konwerski Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Adam Nowicki Członek
4. Magdalena Suska Członek
5. Irena Cieślińska Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Krysiak Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Beata Czerwińska Członek
4. Mieczysław Król Członek
kalendarz XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

ważne XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 22.05.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania z Sesji Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w...

Czytaj więcej ... XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
Sesja XXII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 18.05.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Informujemy, że ze względu na trwającą epidemię choroby SARS-CoV-2 XII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do oglądania...

Czytaj więcej ... XXII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
kalendarz XXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 29.04.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

INFORMACJA

W związku z uczestnictwem radnych w mszy żałobnej Ś.p Mariana Mereckiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00, sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje...

Czytaj więcej ... XXI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
Sesja XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 26.03.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji obrad

W związku z zagrożeniem wynikającym z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8...

Czytaj więcej ... XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach