główna zawartość strony

"Czytanie jest the best"

W dniu 11 maja 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Krośniewicach odbyło się Pasowanie na Czytelnika, na które przybyli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły z wychowawczyniami panią Agnieszką Morawską, Katarzyną Pietrzak i Marią Lewandowską. 

Pierwszoklasistów i zaproszonych gości powitała pani Małgorzata Smolczewska - Gałka kierownik biblioteki. Po krótkiej części artystycznej przedstawionej przez dzieci i złożeniu przyrzeczenia, Pasowania na Czytelnika dokonała burmistrz Krośniewic pani Julianna Barbara Herman. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki otrzymały książki i pamiątkowe dyplomy. Ostatnim punktem programu były zabawy integracyjne przygotowane przez panią Jadwigę Woźniak i panią Annę Ociepę. Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie z biblioteką ale po tak miłym i pełnym wrażeń przyjęciu z pewnością nie będzie ono ostatnim.

Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika