główna zawartość strony

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych

W związku, iż od 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, informuję, iż od 1 kwietnia 2018 r. wnioski (do pobrania w pokoju nr 4) o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (sekretariat) .