główna zawartość strony

Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych w naszej gminie na rok szkolny 2021/2022

Burmistrz Krośniewic przedstawia terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w ww. postępowaniach :

  1. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzenie nr 8.2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice.

    Harmonogram rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – Zapoczątkowuje pobieranie plikuzałącznik nr  1 do Zarządzenia;

    Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych – Zapoczątkowuje pobieranie plikuzałącznik nr 2 do Zarządzenia;

  2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XXXI/204/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice.

  3. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XXXI/205/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice.