główna zawartość strony

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1579 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1948 z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie2017 r. poz. 730, poz 935) na dzień 12 września 2017 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krośniewicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 dla Gminy Krośniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/239/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Krośniewic.
 12. Zamknięcie obrad sesji.