główna zawartość strony

Żołnierzu Rezerwy!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje o możliwości wstąpienia do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Informacje o jednostkach wojskowych prowadzących nabór oraz terminach kwalifikacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach.

 

 

Nabór do służby zawodowej ma charakter otwarty i konkurencyjny. Kandydat, spełniający ustawowe kryteria do powołania, kierowany jest do jednostki wojskowej na test sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej przysługiwać ci będzie między innymi:

  • uposażenie zasadnicze,
  • dodatek za wysługę lat - do 35% uposażenia zasadniczego,
  • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni,
  • gratyfikacja urlopowa,
  • ekwiwalent mundurowy,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt wojska,
  • możliwość wyjazdu na misje zagraniczne.

Chcesz się szybko usamodzielnić, podjąć ciekawą pracę, przeżyć emocjonującą przygodę - przyjdź lub zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach. Tu otrzymasz więcej interesujących cię informacji.

Wojskowa Komenda Uzupełnień
96-100 Skierniewice
ul. Batorego 64a
tel. 261-442-318;
261-442-300