główna zawartość strony

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z...

NGO - informacje | 08.11.2019

Burmistrz Krośniewic

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krośniewice do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy...

Czytaj więcej ... Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ŁÓDZKIEJ...

NGO - informacje | 26.01.2017

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów...

Czytaj więcej ... WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ŁÓDZKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Burmistrz Krośniewic

NGO - informacje | 31.10.2016

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krośniewice do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Krośniewice z...

Czytaj więcej ... Burmistrz Krośniewic