główna zawartość strony

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Krośniewice

W związku z realizowanym na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektem pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zachęcam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami MDDP S.A. Akademią Biznesu Sp.k., która odpowiada za realizację przedsięwzięcia. Spotkanie to odbędzie się 13 sierpnia br. o godz. 11:00 w Sali OSP’a w Krośniewicach, (ul. Targowa 15) ma na celu przedstawienia Państwu korzyści wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, m.in. zmniejszenie wpłat na PRFON lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika po spełnieniu określonych wymagań.

W ramach współdziałania realizator projektu oferuje m.in.: pomoc pracodawcy w sformułowaniu oczekiwań wobec przyszłego pracownika, selekcję kandydatów spełniających zapotrzebowanie pracodawców czy doradztwo w przepisach prawa pracy dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych.

Wartym uwagi jest fakt, iż dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie zawsze musi generować koszty. Czasami wystarczającymi będą uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, czy zmiana organizacji pracy w firmie. W przypadku konieczności poniesienia kosztów, mogą Państwo ubiegać się o refundację ze strony Starosty, również w związku z przeszkoleniem i zatrudnieniem osoby pomagającej pracownikowi z niepełnosprawnością.

Pracownicy projektu mogą również pomóc w uzyskaniu dofinansowań do wynagrodzeń oraz redukcji innych kosztów zatrudnienia pracowników lub wyliczeniu korzyści finansowych z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnymi korzyściami z tym związanymi, zachęcam do udziału w spotkaniu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do 11 sierpnia br. telefonicznie pod nr 24 254 30 24 lub mailowo na adres Otwiera program do wysyłania emailipromocja(at)krosniewice.pl

Skan informacji - tekst w treści artykułu