główna zawartość strony

Sołtysi i sołectwa

Lista Sołectw i Sołtysów
Lp Sołectwo Nazwisko I Imię
1 Bielice Dąbrowicz Wojciech
2 Kajew Wawrzyniak Anna
3 Kopy Kucharska Alina
4 Jankowice Dariusz Darmasik
5 Luboradz Stolarczyk Ewa
6 Morawce Łuczak Józef
7 Nowe Trzeciak Krzysztof
8 Ostałów Wronkowska Iwona
9 Pawlikowice Godziembski Tadeusz
10 Pomarzany Pluciński Jan
11 Suchodoły Kacprzak Elżbieta
12 Szubsk Towarzystwo Marczak Michał
13 Szubsk Duży Bazaniak Piotr
14 Szubina Święcka Janina
15 Witów Szadkowska Justyna
16 Wola Nowska Walczak Jolanta
17 Wychny Jan Pichalak
18 Wymysłów Waszkiewicz Emilia
19 Teresin Fuss Irena
20 Zalesie Wróbel Krzysztof
21 Zieleniew Derdzikowski Grzegorz
22 Franki Antczak Mirosława

Osiedla

Lista Przewodniczących Zarządów Osiedli
Lp Nr osiedla Imie i nazwisko
1 Osiedle Nr 1 Marian Pokorski
2 Osiedle Nr 2 Teresa Dąbrowicz
3 Osiedle Nr 3 Wiesława Stefaniak
4 Osiedle Nr 4 Aleksandra Tylak
5 Osiedle Nr 5 Cezary Wiśniewski
6 Osiedle Nr 6 Marek Ratajski