główna zawartość strony

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje:

Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach...

Ogłoszenia | 14.03.2019

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach VII kadencji 2018 - 2022, uroczyste ślubowanie złożył Mieczysław Król, który na radnego został wybrany 10 lutego w wyborach uzupełniających – jest to jego szósta kadencja.

Czytaj więcej ... Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach

.

Ogłoszenia | 08.03.2019

Czytaj więcej ... .

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. ,,Szansa...

Ogłoszenia | 07.03.2019

Szanowni mieszkańcy,

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start” w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i...

Czytaj więcej ... Rozpoczęcie realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.